Kalusto

Ilmatäyttöä kerholla
Freija

Seuralla on kaksi kompressoria, toinen kerholla ja toinen Freijalla. Kerhon helppokäyttöinen ja automaattinen kompressori on hankittu alkuvuonna 2015 ja sillä seuran jäsenet voivat täyttää pullojaan. Kompressorin käyttöön annetaan käyttökoulutus, jonka jälkeen sitä voi käyttää itsenäisesti.

Seuralla on erilaisia laitteita ja tarvikkeita, joita jäsenet voivat lainata. Lainausvihko on kerhohuoneessa ja kaikki lainattavat tarvikkeet tulee merkitä ylös. Jos tarvitset seuran tavaria ja pääsyä kerholle, katso avaimenhaltijat.

Aluksena seuralla on sukellustukialus Freija.