Koulutukset

Sukellusseuramme järjestää vuosittain laitesukeltamisen perus- ja jatkokursseja, joissa kouluttavat Sukeltajaliiton hyväksymät ja suosittelemat kouluttajat. Kursseiltamme saa kansainvälisen CMAS -sukeltajakortin. Kurssit järjestetään pääsääntöisesti Meriturvan ja Lohjan virkistysuimala Neidonkeitaan tiloissa. Teoriaosuuksia järjestetään kerhotiloissamme. Teemme myös koulutusyhteistyötä kirkkonummilaisen Sukellusseura Calypson kanssa.

 

Esimerkkejä koulutuksistamme

 

Snorkkelisukelluskurssit aikuisille ja nuorille (Norpat)

Snorkkelisukelluskurssin hyväksytysti läpäissyt sukeltaja hallitsee perusvälinesukellustekniikat. Hänellä on valmius tehdä snorkkelisukelluksia avovedessä n. 10 metrin syvyyteen asti kurssiolosuhteita vastaavissa tai paremmissa olosuhteissa. 

 

Laitesukelluskurssit CMAS -koulutusjärjestelmän mukaisesti

 

Laitesukelluskurssi (P1-kurssi)

Kurssilla annetaan laitesukeltamisen perustiedot ja taidot, joita laitesukeltaja tarvitsee sukeltaakseen, sukellusseuran leireillä ja sukelluskeskusten järjestämillä retkillä. Kurssin pääpaino on sukeltamisen käytännöllisten perustaitojen opettelussa sekä sukellusturvallisuudessa.
Laitesukelluskurssille tullessaan oppilaan on täytettävä saman kalenterivuoden aikana 15 vuotta.
Laitesukelluskurssiin kuuluu vähintään 15 oppituntia teoriaa + teoriakoe, 10 tuntia allasopetusta sekä viisi avovesiharjoitusta.
Kurssin jälkeen saa sukeltaa enintään 15 metrin syvyyteen.
Lohjalla pidämme näitä kursseja yleensä vuosittain juuri ennen sukelluskauden alkua.

 

Laitesukelluksen jatkokurssi (P2-kurssi)
Jatkokurssi antaa sen hyväksytysti suorittaneelle henkilölle valmiudet tehdä 15-30metrin syvyysalueella samankaltaisia sukelluksia joiden tekemiseen hän on kurssilla saanut koulutuksen, samanlaisissa tai paremmissa olosuhteissa kuin missä kurssi on järjestetty.Vaatimuksena Sukeltajaliiton jäsenyys joko liiton jäsenseuran kautta tai suoraan Sukeltajaliiton henkilöjäsenenä, jonkin kansainvälisen sukelluskoulutusjärjestön sukeltajakortti sekä voimassaoleva lääkärintodistus sukelluskelpoisuudesta. Kurssilta saa CMAS -kortin.

 

Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi
Kurssilla annetaan tiedot ja taidot, joita laitesukeltaja tarvitsee voidakseen toimia erilaisten sukellustapahtumien johtajana.
P3-kurssilla pääpaino on erilaisten sukellustapahtumien johtamisessa, suunnittelussa ja sukellusturvallisuudessa. 
Kurssilla perehdytään myös laitetekniikkaan, jotta oppilaat tunnistavat ja pystyvät korjaamaan sekä ennalta ehkäisemään laitteiden tavallisimmat viat ja toimintahäiriöt.
P3-kurssiin kuuluu vähintään 18 oppituntia teoriaa + teoriakoe sekä kuusi avovesiharjoitusta.
Kurssille voidaan hyväksyä oppilaaksi jo 17-vuotias henkilö. Oppilaalla on oltava voimassa oleva P2-sukeltajaluokka ja ensiapupätevyys sekä vähintään 100 kirjattua sukellusta, joista vähintään neljäkymmentä yli 10 metrin, kaksikymmentä yli 20 metrin ja viisi yli 25 metrin syvyyteen. CMAS P3-kortin saamisen edellytys on 18 vuoden ikä.
Kurssin jälkeen P3- sukeltaja saa sukeltaa enintään 40 metrin syvyyteen.

 

Lähikouluttajakurssi

Kurssi antaa sen hyväksytysti läpäisseelle henkilölle valmiuden toimia sukelluskursseilla avustavissa tehtävissä laitesukelluskouluttajan valvonnassa.

 

Nitroksisukelluskurssi

Sukeltaja osaa kurssin jälkeen teoriassa ja käytännössä käyttää 21-40% nitroksikaasuja sukeltamiseen syvyyksillä 0-40metriä.

 

Muu laitesukellus koulutus

Intro yli 12 -vuotiaille. Yrityksille ja yksityisille laitesukelluksesta kiinnostuneille. Laitesukeltamiseen tutustuminen. 1h teoriaa ja 1.5 h sukeltamista – altaalla. 2,5 h suosittu ”makupala” kannattaa tiedustella.

 

Sukeltajaliiton järjestämät kouluttajakurssit                             

Laitesukelluskouluttaja (M2-koulutus)
Kurssi antaa sen hyväksytysti läpäisseelle henkilölle valmiuden suunnitella ja organisoida sekä eritasoisia laitesukelluskursseja että lähikouluttajakursseja ja kouluttaa ja kortittaa perus- ja jatkokoulutettuja laitesukeltajia ja lähikouluttajia. Kortitus CMAS.

 

Liittokouluttaja (M3-koulutus)

Kouluttajien kouluttaja / Koulutusvastaava
Seuroissa joissa annetaan SUSL :n hyväksymää koulutusta, valitaan koulutusvastaava. Koulutusvastaavan tehtävä on seuran koulutustoiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä seuran jäsenistön jatkuvan oppimisen mahdollistaminen ja puitteiden luominen olemassa olevien tietojen ja taitojen ylläpitämiselle.