Henkilötietosuojalauseke

Henkilötietolain (523 /99)10 §:n mukainen
TIETOSUOJA/HENKILÖREKISTERISELOSTE


Laatimispäivä:
25.05.2018

 

1. 
Rekisterin ylläpitäjä
Lohjan Urheilusukeltajat ry
Osoite: Takasenkatu 26, 08150 LOHJA
Sähköpostiosoite: lohjan.urheilusukeltajat@gmail.com

 

2.
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa
Kaj Ronkainen
Metsäkorventie 15 A 3, 08500 LOHJA
Puh. 0445821599
kaj.ronkainen@gmail.com

 

3.
Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri Sporttisaitti aktiivijäsenet ja ei-aktiivijäsenet.

 

4.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Toiminnan ylläpito

 

5.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää kunkin rekisteröidyn osalta tarkoituksenmukaisiksi katsotut seuraavat henkilötiedot: Nimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite, puhelin, sukellusluokitukset, suoritetut kurssit, sukellukaasujen täyttöoikeudet.

 

6.
Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään perustuen rekisteröidyn omaan ilmoitukseen kirjallisella lomakkeella.

 

7.
Tietojen vastaanottajat
Rekisterin tietoja luovutetaan Sukeltajaliitolle, sukelluslupia myöntäville viranomaisille, sukellustoiminnan kortituksia myöntäville tahoille.

 

8.
Tietojen siirto EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9.
Henkilötietojen säilytysaika
Varsinaisen jäsenen (aktiivi-jäsen) henkilötietoja säilytetään henkilön jäsenyyden voimassaoloajan. Ei-aktiivi (jäsenyydestä luopuneen) jäsenen tietoja säilytytään näin halutessaan max. 2 vuotta jäsenyyden päätyttyä.

 

10.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietoturvallisuus, sekä henkilöiden luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisiin toimenpitein. Digitalista rekisteriä suojataan ajan tasalla olevalla tietoturvaohjemistolla ja siitä otetaan varmuuskopiot. Paperiversiota säilytetään lukitussa tilassa. Rekisterin käyttöön ovat oikeutettu seuraavat tahot: puheenjohtaja, sihteeri, pääkouluttaja, rahastonhoitaja ja mediavastaava.

 

11.
Oikeus tietojen tarkistamiseen ja oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastus ja oikaisupyyntö voidaan tehdä rekisterin yhteyshenkilölle.

 

12.
Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen että:
-henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin joita varten ne kerättiin, tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.
-rekisteröity peruuttaa suostumuksen johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyyn ole muuta laillista perustetta.
-tietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

13.
Oikeus tehdä valitus valvonta viranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä
koskevien tietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietojensuojasääntelyä.